Xornal de Galicia.


Texto de Iolanda Díaz: Un pacto social da muller.
Xornal de Galicia. Diario de análise en clave galega.
Cuaderno de lanzamiento.
Año 1, nº1. (Diciembre 2008). p. 24.